Lūk, iemesli, kāpēc budžets neizdodas:

Pieredzes trūkums. Budžeta plāna veidotāji ir bijuši pārāk optimistiski, paredzot izdevumus un ienākumus. Pārāk maz laika tika pavadīts budžeta plāna izstrādei. Budžetam plānam pietrūkst elastības. Gaidītais rezultāts neatbilst darbinieku kvalifikācijai. Protams, attiecībā uz darbiniekiem, tas ir tikai viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc budžeta plāns neizdevās. Laiks, pieredze un apmācības uzlabos darbinieku prasmes.

Biznesa plāns. Konkrētais biznesa plāns neatbilst pašreizējām tirgus tendencēm.  Atkārtotas neveiksmes norāda, ka, iespējams, tas ir jāmaina. Tomēr to nav vēlams darīt pašā budžeta plānošanas procesā.

Neuzmanība. Atbildīgās personas nav spējīgas kontrolēt notiekošos procesus, ziņot par problēmām laikus un izvērtēt, kā viņu pieņemtie lēmumi ietekmēs budžetu.

Neskatoties uz iemesliem, kuru dēļ rodas dažādas neveiksmes, budžeta plānošanas komitejas darbs ir izveidot nākamā gada budžeta plānu nevis censties atrisināt pagājušā gada problēmas. Šo problēmu risināšanai (darbinieku kvalifikācijas celšana, biznesa plāna maiņa u.c.) jānotiek atsevišķi no nākamā gada budžeta plānošanas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.