Kas ir franšīze

Franšīze ir īpašs veids kā iespējams gandrīz jebkāda veida uzņēmējdarbību  attīstīt ar šī biznesa modeļa palīdzību. Pastāv daudz dažādu veidu franšīzes, kuras var klasificēt, piemēram, pēc investīciju apjoma, franšīzes devēja stratēģijas, pārvaldības sistēmas, mārketinga un savstarpējo attiecību modeļa u.c. pazīmēm.

Biznesā ir iespējami dažāda veida darījumi. Situācijās, kad uzņēmuma īpašnieks vēlas paplašināt un attīstīt savu biznesu, bet negrib vadīt vēl vienu veikalu, īpašnieks var kļūt par franšīzes devēju un nodot pilnvaras par uzņēmuma vārda un komercpieredzes izmantošanu citam individuālajam uzņēmējam, kurš kļūst par franšīzes ņēmēju. Līdzīgi var rīkoties saistībā ar kāda izstrādājuma ražošanu. Savukārt, par franšīzes pārdošanu – tās devējs saņem noteiktu summu vai mēneša maksu, kuru nosaka franšīzes līgums.

Franšīzes ņēmējs apņemas pārdot attiecīgo produktu vai pakalpojumus saskaņā ar iepriekš līgumā precīzi formulētiem biznesa noteikumiem, kurus nosaka franšīzes devējs. Apmaiņai pret šo noteikumu ievērošanu franšīzes ņēmējs saņem atļauju izmantot savā darbā franšīzes devēja kompānijas nosaukumu, ilggadējo reputāciju, produktus, pakalpojumus, mārketinga tehnoloģiju un atbalsta mehānismus.

Ir dažāda veida franšīzes

  • Darba franšīze visbiežāk ir ar salīdzinoši zemāku investīciju līmeni, kuru parasti iegādājas franšīzes ņēmējs, kurš vēlas uzsākt un vadīt nelielu franšīzes biznesu vienatnē;
  • Bet, produktu jeb izplatīšanas franšīze balstās uz piegādātāja – izplatītāja modeļa savstarpējām attiecībām, kur franšīzes ņēmējs izplata franšīzes devēja produkciju. Franšīzes devējs dod tiesības izmantot savu preču zīmi, taču bieži vien franšīzes ņēmēja rokās nenodod visu uzņēmējdarbības pārvaldības sistēmu;
  • Savukārt, biznesa formāta franšīzes ņēmējs, papildus tiesībām izmantot franšīzes devēja zīmolu – var papildus izmantot franšīzes devēja izstrādātu un pārbaudītu uzņēmuma pārvaldības, mārketinga un preču/pakalpojumu noieta veicināšanas sistēmu. Svarīgi minēt, ka Latvijā populāra biznesa izplatīšanas franšīze, piemēram, ir Narvesen veikalu tīkls;
  • Investīciju franšīzes izmantotāji visbiežāk investē naudu un turpmāk iesaista savu vadības komandu, vai arī pašu franšīzes devēju, lai pārvaldītu konkrēto biznesu un gūtu atdevi no investīcijām un kapitāla pieaugumu;
  • Toties konversijas franšīzes ņēmējam ir iespējams pārņemt uzņēmuma preču zīmi, mārketinga un reklāmas plānu, apmācības sistēmu un būtiskus klientu apkalpošanas standartus. Šajā modelī franšīzes devējs var ļoti ātri attīstīt savu tīklu un palielināt kopējos biznesa ieņēmumus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.