Kas ir fiziskās personas maksātnespēja

Fiziskās personas maksātnespējas process ir  process, kas var palīdzēt izkļūt no parādu loka un pēc noteikta laika perioda klientam ir iespējams pilnībā izbeigt savas parādsaistības.

Mūsdienu saspringtajā dzīves ritmā neviens no mums nav pasargāts no labi apmaksāta darba zaudējuma vai ienākumu samazināšanās. Ja klientam vēl papildus ir dažādu apmēru kredīti – maksātnespējas risks palielinās. Bieži vien lielās parādsaistības daudziem debitoriem rada nemitīgu cīņu par izdzīvošanu, līdz vienā brīdī šī cīņa tiek zaudēta – kredīta atmaksa vairs nekādi nav iespējama.

Maksātnespējas likums

  • Lai fiziskas personas, kas jau ir uzsākušas maksātnespējas procesu, samazinātu saistību dzēšanas procedūras termiņu – 90 dienu laikā klientam ir jāiesniedz tiesā saistību dzēšanas plāna grozījumi. Būtiski nenokavēt šo termiņu, jo citas iespējas pāriet uz samazināto procesa termiņu nebūs, tāpēc īpaši rūpīgi pievērsiet uzmanību visiem datumiem;
  • Jāuzsver, ka kopš 2014.gada 1.janvāra ir būtiski ierobežotas tiesu izpildītāju iespējas vērst piedziņu uz darba samaksu, tādēļ, iespējams, daudziem parādsaistībās nokļuvušiem klientiem iesniegt maksātnespējas pieteikumu nav vairs izdevīgi;
  • Svarīgi minēt, ka maksātnespējas likuma noteikumi nav tik labvēlīgi parādniekiem, piemēram, ja parādnieks ir iesniedzis maksātnespējas pieteikumu – debitoram katru mēnesi ir jāmaksā kreditoriem viena trešā daļa no saviem ienākumiem, neskatoties uz to, cik liela ir maksātnespējīgā parādnieka darba alga;
  • Turklāt maksātnespējas procesā iesaistītajai kompānijā katru mēnesi maksājamā summa nedrīkst būt mazāk par vienu trešo daļu no minimālās mēneša darba samaksas;
  • Svarīgi minēt, ka noteiktā naudas summa ir jāmaksā kreditoriem pat tad, ja maksātnespējīgais parādnieks nestrādā un nesaņem darba algu;
  • Piemēram, ja maksātnespējīgais parādnieks mēnesī saņem 480 eiro skaidrā naudā, viņam maksātnespējas procesā ir jāmaksā kreditoriem 160 eiro katru mēnesi.

Maksātnespēja bieži vien rodas, jo debitori aizņemas neapdomīgi un rūpīgi nepārdomā savas atmaksas iespējas. Protams, šāda situācija var rasties arī tad, ja pēkšņi tiek zaudēta ienesīga darba vieta un vairs nav iespējams pilnībā segt visus maksājumus un parādsaistības.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.