Inflācija

Ziņas par inflācijas pieaugumu parasti tiek uztvertas ļoti negatīvi un izraisa neapmierinātību, taču kas tad īsti ir inflācija un kas tajā tik slikts?

Inflācija ir vispārējs preču un pakalpojumu cenu kāpums, par kuru runā tad, ja ir pieaugušas ne tikai atsevišķu produktu cenas, bet vērojama vispārēja cenu paaugstināšanās. Lai noteiktu inflācijas apjomu, katru gadu tiek salīdzināta patēriņa groza cena, kuru nosaka aprēķinot mājsaimniecībā patērējamo preču un pakalpojumu kopējo cenu gada laikā. Inflācija parasti tiek noteikta un salīdzināta skatoties uz iepriekšējā gada rādītājiem, līdz ar to pēdējo 10 gadu laikā cenas var būt ievērojami palielinājušās, taču dati par inflāciju norāda par cenu kāpumu tikai dažu procentu apmērā.

Aprēķinot inflāciju, tiek ņemts vērā arī tas, vai cenu palielināšana nav notikusi tāpēc, ka produktam vai pakalpojumam uzlabojusies kvalitāte, piemēram, vai produkta cenā neietilpst papildus ierīces, detaļas, kuras iepriekš nācies iegādāties par atsevišķu samaksu.

Palielinoties inflācijai samazinās naudas vērtība un tas nozīmē, ka par 1 eiro, dolāru, vai kādas citas valūtas vienu vienību, pēc inflācijas mēs varam nopirkt mazāk, nekā tas bija pirms cenu palielināšanas jeb inflācijas.

Inflācijas noteikšanai visas Eiropas Savienības valstis izmanto vienu metodoloģiju, tādā veidā ir iespējams vienas valsts datus salīdzināt ar citas valsts iegūtajiem datiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.